English | فارسی
  
 گروه پژوهش‌های فنآوری‌های فرآیندی 

 گروه پژوهش‌های فنآوری‌های فرآیندی برای تامین نیازمندی‌های علمی‌و پژوهشی بخش فرآیندی صنعت پتروشیمی‌و در جهت نیل به برنامه راهبردی آن، فعالیت می‌نماید. این گروه با عقد تفاهم نامه‌های همکاری مشترک با شرکت‌های معتبر صنعتی در زمینه توسعه دانش فنی و طراحی واحدهای صنعتی پیشتاز همگام با پیشرفت صنایع پتروشیمی ‌و به منظور به ثمر رساندن تحقیقات علمی، فعالیت می‌نماید. سامان‌دهی و مدیریت پژوهش‌های مرتبط با محصولات و فرآیندهای شیمیایی (فنآوری‌های فرآیندی) ذکر‌شده در برنامه راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق مطالعه جامع طرح‌های فرآیندی، شناخت، بهینه سازی، توسعه فرآیند و در نهایت کسب دانش لازم در جهت ارزش افزوده و سودآوری بیشتر شرکت، از ماموریت‌های اصلی این گروه است.

 طرح‌های اصلی گروه(اولویت دار)

در حال حاضر تمرکز گروه پژوهش‌های فنآوری‌های فرآیندی بر روی 14 طرح اصلی ذیل می‌باشد:

 • توسعه فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن (PVM) و تجاری‌سازی آن
 • توسعه فرآیند شکست حرارتی (الفین) با ساخت کوره نیمه‌صنعتی
 • توسعه فرآیند تبدیل گاز طبیعی به متانول و تجاری سازی آن
 • توسعه دانش فنی فرآیند دی‌متیل‌اتر (DME) و تجاری‌سازی آن
 • توسعه دانش فنی کاتالیست اسیداستیک و تست صنعتی آن
 • توسعه دانش فنی کاتالیست ایزومریزاسیون نفتا (I8) و تجاری سازی آن
 •  توسعه دانش فنی گاز سنتز وتجاری سازی آن
 •  توسعه دانش فنی فرآیند ونیل استات منومر (VAM) و تجاری سازی آن
 • توسعه دانش فنی فرآیند اتیلن‌اکساید
 • توسعه دانش فنی فرآیند پروپیلن‌اکساید
 •  توسعه دانش فنی تولید همزمان پروپیلن و ایزوبوتن در راکتور واحد MTBE
 • توسعه دانش فنی فرآیند آمونیاک
 • توسعه فرآیند تبدیل متانول به الفین‌ها (MTO)
 • دستیابی به فناوری تولید پارازایلین از آلکیلاسیون تولوئن و یا بنزن با متانول

اهداف و زمینه‌های اصلی فعالیت

 •  بومی‌سازی دانش فنی طرح‌های اصلی گروه
 •  بهینه‌سازی و توسعه تکنولوژی‌های موجود
 • ایجاد سهولت در عملیات و توجیه‌پذیری اقتصادی فرآیندهای موجود
 •  رفع مشکلات واحدهای صنعتی پتروشیمی
 •  توسعه و بهبود کاتالیست‌های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی

  دستاوردها تاکنون

 • تعریف و اجرای بیش از 200 پروژه پژوهشی در زمینه‌های مختلف شامل اولفین، DME، PDH، PVM، زوج شدن اکسایشی متان (OCM)، گاز سنتز، بازیافت کاتالیست، ضایعات، آب اکسیژنه، گوگرد، متانول، بیس فنل آ، غشاء، برج‌های جداسازی، کلرآلکالی، اکسیداسیون آروماتیک ها و سایر موارد با همکاری کارشناسان صنعتی، مراکز تحقیقاتی و اساتید دانشگاهی
 •  ثبت تعداد 15 ثبت اختراع داخلی و تعداد 3 پتنت خارجی
 • توسعه فرآیند MTP به صورت مشترک با شرکت آلمانی لورگی
 • ساخت، نصب  و راه اندازی واحد دموی (PVM demonstration) با ظرفیت یک تن در روز
 •  ارائه لیسانس و طراحی پایه واحد 120هزار تنی PVM به پتروشیمی‌فن آوران با همکاری شرکت لورگی آلمان
 • واگذاری دانش فنی و ارایه اسناد طراحی مهندسی پایه واحد صنعتی DME به ظرفیت 800 هزار تن در سال به پتروشیمی‌ زاگرس با همکاری شرکت تاپسو دانمارک
 • تهیه بسته مهندسی پایه واحد 100 هزار تنی DME
 • طراحی مهندسی پایه و تفصیلی واحد پایلوت DME به ظرفیت یک تن در روز در منطقه ویژه بندر امام
 •  طراحی پایه پایلوت کوره الفین (کوره‌ی نیمه‌صنعتی شکست حرارتی) با خوراک گاز و مایع به ظرفیت 15 کیلوگرم در ساعت
 • دستیابی به دانش فنی فرآیند وینیل استات منومر (VAM)
 • دستیابی به دانش فنی فرآیندتولید گاز سنتز به روش ریفرمینگ بخار
 • دستیابی به دانش فنی فرآیند متانول
 • تحقیقات بنیادی در مقیاس آزمایشگاهی جهت انجام طراحی پایه فرآیند دهیدروژناسیون پروپان
 • توسعه سیستم‌های کاتالیستی جدید جهت توسعه فرآیند تولید اسیداستیک پتروشیمی‌فن آوران
 • توانمندی تامین کاتالیست فرآیند تولید اسیداستیک (مجتمع پتروشیمی‌فن آوران)
 • تدوین مدل‌های سینتیکی سیستم‌های کاتالیستی مختلف
 • توسعه فرآیند اسید استیک
 • طراحی مهندسی پایه فرآیند ریفرمینگ خودگرمازا (ATR) در مقیاس نیمه‌صنعتی
 •  توسعه کاتالیست فرآیند ایزومراسیون نفتا (I8) پالایشگاه اصفهان
 •  کاربرد تکنولوژی پلاسما در شکست هیدروکربنهای سنگین
 تجهیزات و امکانات
 •  واحد آزمایشگاهی تست راکتوری کاتالیست PVM در مرکز تهران
 • واحد پیشتاز شش راکتوره PVM (یک و نیم کیلوگرم در ساعت متانول) در مرکز منطقه ویژه
 • واحد دموی PVM (یک تن در روز پروپیلن) در مرکز منطقه ویژه
 • طراحی نرم افزارهای شبیه سازی، بهینه‌سازی و کنترل در واحدهای اولفین با توجه به سفارش مشتری
 • سیستم‌های آزمایشگاهی دهیدروژناسیون پروپان
 • سیستم آزمایشگاهی کربونیلاسیون متانول
 • سیستم آزمایشگاهی اکسیداسیون آروماتیک ها
 •  سیستم آزمایشگاهی کلرآلکالی
 •  سیستم آزمایشگاهی کوره شکست حرارتی الفین
 • سیستم آزمایشگاهی گاز سنتز GHR
 •  پایلوت متانول در مرکز منطقه ویژه
 •  پایلوت وینیل استات منومر در مرکز منطقه ویژه
 •  پایلوت اتیلن اکساید در مرکز منطقه ویژه
 • پایلوت گاز سنتز با فرآیند ریفرمینگ بخار
 • پایلوت الفین در مرکز منطقه ویژه
 •  پایلوت تست افزودنیهای برجهای کولینگ در مرکز منطقه ویژه

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۵۷
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۲۴