English | فارسی
  
 تیم پژوهشی تراوش تبخیری و نفوذ بخار 

فرایندهای جداسازی مایع و بخار به کمک حرارت همانند تقطیر همیشه به عنوان انرژی بر ترین فرایندهای رایج در صنایع شیمیایی مطرح بوده اند. استفاده از فرایندهای جداسازی غشایی با افزایش قابلیت انتقال جرم در غشاهای متراکم صرفه جویی بسیار زیادی را در میزان انرژی مصرفی در مقایسه با فرایندهای رایج در این حوزه به دنبال خواهد داشت. در میان این فرایندهای غشایی، تراوش تبخیری و نفوذ بخار دو فرایندی می باشند که علاوه بر صرفه جویی در میزان انرژی مصرفی، قابلیت جداسازی ترکیبات دارای نقطه آزئوتروپ و بازیابی ترکیبات آلی فرار از جریانات گازی (هوا) و آبی را دارا می باشند. فرایند تراوش تبخیری بر اساس نفوذ یک یا چند جزء به صورت بخار از یک ترکیب مایع در امتداد یک غشا متراکم می باشد که در سمت محصول آن خلاء اعمال شده است. در فرایند مشابه نفوذ بخار، فرایند جداسازی یک یا چند جزء از یک ترکیب بخار صورت می پذیرد. این فرایندها همچنین به دلیل داشتن قابلیت فراوان به منظور بازیابی ترکیبات آلی فرار و حذف آلودگیها از جریانات آبی و گازی به عنوان فرایندهای پاک نیز شناخته شده اند. بنابراین به منظور تحقیق و توسعه در حوزه فرایندهای جداسازی غشایی، گروه پژوهشی فناوریهای نوین اقدام به تشکیل تیم پژوهشی تراوش تبخیری و نفوذ بخار به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در این حوزه نموده است. 

اهداف کلی و فعالیتها:

 1. ایجاد زیرساخت لازم برای پژوهش و توسعه دانش فنی در حوزه زیست‌فناوری در صنعت پتروشیمی
 2. بررسی و مقایسه فرایندهای سنتی و جدید منظور پیشنهاد فرایندهای موثرتر در این حوزه
 3. توسعه و ارتقاء دانش فنی مدیران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه غشا و به صورت تخصصی تراوش تبخیری و نفوذ بخار
 4. شناخت مشکلات موجود واحدهای پتروشیمی کشور در این حوزه و تعریف پروژه های مرتبط به منظور حل آنها
 5. ایجاد بانک اطلاعاتی از مراکز و موسسات پژوهشی و پژوهشگران صنعتی و دانشگاهی 
 6. ارتباط، هماهنگی و همکاری نزدیک با مراکزR&D  مجتمع‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
 7. کاهش مصرف انرژی با جایگزین نمودن این فرایندها با فرایندهای رایج در صنایع پتروشیمیایی کشور
 8. بازیافت مواد و ترکیبات ارزشمند که در فرایندهای رایج قابل بازیافت نمی باشند

اولویتها:

 1. دستیابی به دانش فنی ساخت غشاهای پلیمری مورد استفاده در فرایندهای تراوش تبخیری و نفوذ بخار در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی
 2. دستیابی به دانش فنی فرایند ماژول کردن غشاهای پلیمری مورد استفاده در فرایندهای تراوش تبخیری و نفوذ بخار 
 3. آبزدایی از ترکیبات آلی همانند الکلها، اترها، کتونها و غیره
 4. جداسازی ترکیبات دارای نقطه آزئوتروپ
 5. جداسازی آلاینده ها از جریانات آبی و گازی (هوا)
 6. جداسازی محصولات فرایندهای تخمیری (بایواتانول)
 7. جداسازی ترکیبات آلی-آلی

تجهیزات:

در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده، سیستم آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تراوش تبخیری در این گروه پژوهشی ساخته شده است.


تاریخ بروزرسانی : ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۰۹:۴۰
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۳۸