English | فارسی
  
 گروه فناوریهای نوین 

تیم های پژوهشی در گروه:


1-  تیم پژوهشی غشا و فرایندهای غشایی

1-1-   تیم پژوهشی غشاءهای اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و الترافیلتراسیون

کاربرد فناوری غشاءهای میکروفیلتراسیون (MF)، الترافیلتراسیون (UF)، نانوفیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس (RO) در صنایع پتروشیمی شامل خالص‌سازی و بازیافت محصولات و اغلب تصفیه پساب و تأمین آب یوتیلیتی می باشد. به منظور توسعه این تکنولوژیها در صنایع پتروشیمی ایران، گروه پژوهشی فناوری‌های نوین اقدام به ایجاد مرکز پژوهشی غشاء و فرایندهای غشائی نموده است که یکی از زیرشاخه های آن گروه MF/UF/NF/RO می باشد. ایجاد زیرساخت لازم برای فعالیت‌ها و پژوهش‌های آینده مجتمع‌های پتروشیمی در حوزه زیست‌فناوری با ایجاد این تیم پژوهشی امکان‌پذیر خواهد شد.

1-1-1. اهداف کلی و فعالیت‌ها

 • توسعه دانش فنی فرایندهای غشایی
 • ساخت غشاءها در مقیاس صنعتی
 • بررسی پتانسیل استفاده از فرایندهای غشائی در صنایع گاز، نفت و پتروشیمی
 • رفع مشکلات واحدهای فرایندهای غشایی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور
 • امکان سنجی استفاده از فرایندهای غشائی در بازیابی محصولات پتروشیمی
 • تقلیل مصرف انرژی با جایگزینی فرایندهای غشائی با فرایندهای رایج پر مصرف

1-1-2. اولویت‌ها

 • طراحی و ساخت ستاپ و پایلوت برای تست غشاءهای آزمایشگاهی و صنعتی
 • دستیابی به فرمولاسیون ساخت غشاءهای اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و الترافیلتراسیونو  بهینه سازی شرایط ساخت غشاءها
 • تصفیه پساب های صنعت پتروشیمی با استفاده از فرایندهای غشائی


 

1-2-   تیم پژوهشی تراوش تبخیری و نفوذ بخار

فرایندهای جداسازی مایع و بخار به کمک حرارت همانند تقطیر همیشه به عنوان انرژی بر ترین فرایندهای رایج در صنایع شیمیایی مطرح بوده اند. استفاده از فرایندهای جداسازی غشایی با افزایش قابلیت انتقال جرم در غشاهای متراکم صرفه جویی بسیار زیادی را در میزان انرژی مصرفی در مقایسه با فرایندهای رایج در این حوزه به دنبال خواهد داشت. در میان این فرایندهای غشایی، تراوش تبخیری و نفوذ بخار دو فرایندی می باشند که علاوه بر صرفه جویی در میزان انرژی مصرفی، قابلیت جداسازی ترکیبات دارای نقطه آزئوتروپ و بازیابی ترکیبات آلی فرار از جریانات گازی (هوا) و آبی را دارا می باشند. فرایند تراوش تبخیری بر اساس نفوذ یک یا چند جزء به صورت بخار از یک ترکیب مایع در امتداد یک غشا متراکم می باشد که در سمت محصول آن خلاء اعمال شده است. در فرایند مشابه نفوذ بخار، فرایند جداسازی یک یا چند جزء از یک ترکیب بخار صورت می پذیرد. این فرایندها همچنین به دلیل داشتن قابلیت فراوان به منظور بازیابی ترکیبات آلی فرار و حذف آلودگیها از جریانات آبی و گازی به عنوان فرایندهای پاک نیز شناخته شده اند. بنابراین به منظور تحقیق و توسعه در حوزه فرایندهای جداسازی غشایی، گروه پژوهشی فناوریهای نوین اقدام به تشکیل تیم پژوهشی تراوش تبخیری و نفوذ بخار به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در این حوزه نموده است.

1-2-1.    اهداف کلی و فعالیت‌ها

 • ایجاد زیرساخت لازم برای پژوهش و توسعه دانش فنی در حوزه زیست‌فناوری در صنعت پتروشیمی
 • بررسی و مقایسه فرایندهای سنتی و جدید منظور پیشنهاد فرایندهای موثرتر در این حوزه
 • توسعه و ارتقاء دانش فنی مدیران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه غشا و به صورت تخصصی تراوش تبخیری و نفوذ بخار
 • شناخت مشکلات موجود واحدهای پتروشیمی کشور در این حوزه و تعریف پروژه های مرتبط به منظور حل آنها
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از مراکز و موسسات پژوهشی و پژوهشگران صنعتی و دانشگاهی
 • ارتباط، هماهنگی و همکاری نزدیک با مراکزR&D  مجتمع‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
 • کاهش مصرف انرژی با جایگزین نمودن این فرایندها با فرایندهای رایج در صنایع پتروشیمیایی کشور
 • بازیافت مواد و ترکیبات ارزشمند که در فرایندهای رایج قابل بازیافت نمی باشند

1-2-2.    اولویت‌ها

 • دستیابی به دانش فنی ساخت غشاهای پلیمری مورد استفاده در فرایندهای تراوش تبخیری و نفوذ بخار در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی
 • دستیابی به دانش فنی فرایند ماژول کردن غشاهای پلیمری مورد استفاده در فرایندهای تراوش تبخیری و نفوذ بخار
 • آبزدایی از ترکیبات آلی همانند الکلها، اترها، کتونها و غیره
 • جداسازی ترکیبات دارای نقطه آزئوتروپ
 • جداسازی آلاینده ها از جریانات آبی و گازی (هوا)
 • جداسازی محصولات فرایندهای تخمیری (بایواتانول)
 • جداسازی ترکیبات آلی-آلی

1-2-3.    تجهیزات

در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده، سیستم آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تراوش تبخیری در این گروه پژوهشی ساخته شده است.

 

2-     تیم پژوهشی بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)

تیم پژوهشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) بعنوان یکی از تیم­های پژوهش تخصصی گروه پژوهشی فناوری‌های نوین با ایجاد زیر ساخت­های لازم و با تعامل و همکاری نزدیک با مجتمع­های پتروشیمیائی، دانشگاه­ها،  پژوهشگاه­ها و نیز کلیه مراکز علمی و صنعتی دولتی و خصوصی، تعریف و تدوین اولویت­ها و سیاست­های کلی در این حوزه را به انجام رسانده و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و نیز ارتقاء و توسعه در صنایع پتروشیمی و کمک به تدریج روحیه علمی  با ایجاد محیطی شفاف و پویا برای فعالیت­های هماهنگ و یکپارچه و نیز رعایت انضباط اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع در راستای تحقق آرمان­های شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را بعنوان یکی از اهداف و الویت­های خود قرار داده است. این تیم با هماهنگی و همکاری مدیریت HSE-NPC اهتمام مضاعف در تعریف و اجرایی نمودن پروژه­های پژوهشی با رویکرد متقاضی محور، داشته و آمادگی عملیاتی نمودن هرگونه پروژه پژوهشی در حوزه HSE به منظور رفع معضلات صنعتی، توانمندسازی نیروی انسانی، کاهش حوادث و خسارات مربوطه، کمک به شکوفایی تولید، محیط زیست و پرسنل را دارد.
2-1-    اهداف کلی

 • ایجاد زیرساخت لازم برای پژوهش و توسعه دانش فنی در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت پتروشیمی
 • اجرای پروژه‌های موردنیاز مجتمع‌ها در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • حرکت در مسیر طراحی ذاتاً ایمن برای طرح­های توسعه­ای و پروژه­های جدید
 • همکاری با سایر تیم‌های پژوهشی از جمله تیم غشا و فرایندهای غشایی، زیست­فناوری، نانو فناوری، انرژی­های نو و تیم تصفیه آب و پساب در جهت استفاده از فناوری­های روز و بومی در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • بستر‌سازی رواج فرهنگ HSE در صنعت پتروشیمی کشور

2-2-    اولویت‌ها

الف) بهداشت

 • توانمندسازی کارکنان صنعت پتروشیمی از لحاظ روحی، روانی و جسمانی
 • استفاده از شیوه­های نوین مدیریت عوامل زیان­آور محیط کار در صنعت پتروشیمی
 • بهره­گیری از روش­های نوین ارزیابی ریسک بهداشتی، توسعه مدل­های موجود، تلفیق مدل­ها و ...
 • رفع چالش­های پیش رو در استقرار، توسعه و ارتقاء سلامت شاغلین و محیط کار

ب) ایمنی

 • ارزیابی ریسک ایمنی انسان­محور (مشتمل بر فرهنگ، انگیزه، آگاهی، رفتار، تنش­های مربوط به محیط کار و ...)، تاسیسات، اتصالات، منابع انرژی، حریق، انفجار، نشتی، حمل و نقل، فرایند و ...
 • امکان­سنجی و استفاده از سیستم­های هوشمند ایمنی در صنعت پتروشیمی
 • بررسی و ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم­های ایمنی
 •  تهیه برنامه­های نرم­افزاری و پایگاه­های داده­ای مرتبط با مستندات سیستم ایمنی
 • استفاده از روش­های نوین ارزیابی ریسک ایمنی، توسعه مدل­های موجود، تلفیق مدل­ها و ...

ج) محیط‌زیست

 • مدیریت انتشار آلاینده­های هوا
 • بررسی فنی و اقتصادی روش­های مختلف حذف آلاینده­ها
 • بازیافت پسماندهای صنعت پتروشیمی
 • تصفیه خاک­های آلوده
 • حذف مواد آلی مقاوم و فلزات سنگین از پساب­های پتروشیمی
 • تصفیه­پذیری بیولوژیکی و شیمیایی پساب­های صنعت پتروشیمی

د) سیستم HSE

 • رفع چالش­های پیش رو در استقرار، توسعه و ارتقاء سیستم HSE-MS
 • به­روز رسانی دستورالعمل­ها، استانداردها، الزامات و ...
 • سیاستگذاری، مدیریت و راهبری فعالیت­های پژوهشی
 • نهادینه نمودن و گسترش فعالیت­های پژوهشی و ایجاد زمینه­های رشد و شکوفایی

 

3-       تیم پژوهشی الکتروشیمی

3-1-    اهداف کلی

 • تشکیل پایگاهی به منظور توسعه کاربرد الکتروشیمی در واحدهای تولیدی
 •  آشنائی با پتانسیلهای موجود  در کشور درزمینة الکتروشیمی
 • ایجاد ارتباط بین صنعت ودانشگاه
 • ایجاد امکاناتی به منظور بالفعل نمودن پتانسیلهای تحقیقاتی مرتبط درسطح کشور
 • شناسائی وجذب نیروهای متخصص
 • کمک به ارتقاء و انتقال دانش فنی اعضا داخل و خارج از مجموعه پتروشیمی بوسیلة انجام بازدید واحدهای تولیدی ، تشکیل جلسات ، شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و تبادل نظر در مورد مشکلات و نوآوریهای صنعت الکتروشیمی
 • هدایت فعال پروژه های تحقیقاتی مرتبط به منظور:
  تعریف پروژه در زمینه کاربرد فرایندهای  الکتروشیمیایی در صنعت پتروشیمی
  بررسی دقیق مراحل تنظیم بودجه تخصیص هزینه های بالاسری منطقی ، انتخاب مجریان متخصص، بررسی دقیق پیشرفت پروژه، جلوگیری از انجام فعالیتهای غیر مرتبط و یاتکراری
  هدایت پروژه ها درجهت برنامة استراتژیک  وسودآور برای شرکت پژوهش وفناوری
  بررسی ونظارت بر برنامة زمان بندی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تیم پژوهشی
  بررسی دقیق و به تفکیک پروژه های پیشنهادی شامل هدف، مراحل اجرائی، تخصصهای مورد نیاز، استفاده ازامکانات موجود. بر اساس نقد وبررسی اعضا
  نظارت مستمر بر پیشرفت پروژه ها
  رعایت الویت درتصویب پروژه ها بر حسب نیاز واحدهای تولیدی پتروشیمی
  حمایت از پایان نامه های دانشگاهی

3-2-     اولویت‌ها

 • انجام تحقیقات در جهت رفع نیازها و مشکلات واحدهای تولیدی پتروشیمی
 • دستیابی به دانش فنی روز دنیا
 • بهبود و ارتقاء فرآیندهای فعلی
 • بررسی مراحل تبدیل و یا اصلاح فرایندهای فعلی پتروشیمی به فرایندهای با بهره وری بالاتر و مصرف انرژی کمتر و دوستدار محیط زیست


زیر گروهها:

 1. زیرگروه کلر آلکالی
 2. زیرگروه پیل سوختی
 3. زیرگروه الکتروسنتز


 

1- زیرگروه کلر آلکالی

این تیم در آغاز کار خود را با تمرکز روی صنعت کلر الکالی آغاز نمود. باتوجه به مشکلات متعددموجود واحدهای کلرآلکالی ازجمله:

 • تصفیه نادرست نمک و تولید آب نمک آلوده
 • خوردگی تجهیزا ت فرایندی و مشکلات موجود در تعمیر و ساخت تجهیزات تیتانیمی
 • آلودگیهای زیست محیطی بدلیل نشت جیوه در واحدهای جیوه ای
 • برق مصرفی بالا
 • عدم استفاده بهینه از آند وغشا بدلیل وضعیت نامناسب الکترولایزرها
 • پوشش دهی آندها توسط هزینة بسیار گزاف جهت پوشش دهی وحمل ونقل
 • هزینه بالای خرید غشا از منابع خارجی
 • عدم دسترسی به تکنولوژی تست آندهای پوشش داده شده خارجی
 پس از بازدیدهای صورت گرفته و بررسی مشکلات عمدة واحدهای کلر آلکالی و همچنین بررسی مطالعاتی اولیه روی بازار کلر آلکالی، تشکیل این تیم تحقیقاتی درسال 1382 مصوب گردید. از آن تاریخ تاکنون این تیم تحقیقاتی کوشیده است تا با انجام بازدید از واحدهای تولیدی کلرآلکالی ، اطلاع ازمشکلا ت این واحدها وتعریف این مشکلات به صورت پروژه های تحقیقاتی در جلسات ماهیانه، شناسائی نیروهای متخصص صنعتی و دانشگاهی و بازدید از کارخانجات خصوصی تولیدکلردرجهت تحقق اهداف شرکت پژوهش وفناوری درراستای برنامه استراتژیک و ارتقاء دانش فنی در این صنعت پتروشیمی  گام بردارد.

دستاوردها

 • ساخت پایلوت کلر آلکالی برای اولین باردر کشور
 • ساخت پایلوت بازیافت غشاء و اجرای طرح بازیافت و ساخت مجدد غشاء از غشاهای مصرفی صنعت کلر-آلکالی
 • پوشش دهی مجدد آندهای مصرفی صنعت کلر-آلکالی (پیشنهادی)
 • انجام مراحل ساخت، تحویل، گارانتی و مشاوره (EPCC) جهت تبدیل واحد کلر آلکالی جیوه ای به غشایی  مدیریت و نظارت، پیش اندازی، راه اندازی و تحویل واحد برای پتروشیمی آبادان و بندر امام (در مرحلة مذاکرات)
 • اتمام چندین پروژه تحقیقاتی در جهت تکمیل دانش فنی گروه تخصصی و نیاز صنعت شامل:
  بررسی ساخت غشاهای تبادل یون پایه فلوروپلیمری جهت تولید کلر آلکالی در فرایند غشائی.
  بررسی ساخت پوششهای آندی پایدار جهت تولید کلر.
  بررسی ساخت پوششهای کاتدی جهت تولید هیدروژن.
  بررسی پارامترهای فرایندی وتعیین روشهای ارزیابی غشاهای تبادل یون درفرایند کلر آلکالی.
  ساخت آزمایشگاهی پوششهای الکترودهای DSA برای واحدهای کلر آلکالی.
  شبیه سازی هیدرودینامیک جریان سیال دو فازی حاوی کلر آلکالی در سلهای غشائی.
  بررسی فنی و اقتصادی تولید HF خشک.
  بازیافت رزین نفیون از غشاهای تبادل کاتیونی پرفلورینه بهینه سازی مصرف جیوه در واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام.
  بررسی آزمایشگاهی پارامترهای فرایندی موثر بر تولید کلر – آلکالی به روش غشایی.
  استفاده از غشا ها به منظور تصفیة ثانویة آب نمک در فرآیند کلر آلکالی.
  بررسی تولید کربنات سدیم با استفاده از امکانات موجود در واحد کلر آلکالی بندر امام.
  مطالعة کتابخانه ای ساخت پوششهای آندی (DSA) واحدهای کلر آلکالی.
  بررسی مکانیزم و تعیین پارامترهای سینتیکی واکنش آزادسازی گاز کلر روی آند.
  طراحی وساخت واحد آزمایشگاهی(bench scale)سلهای غشائی جهت مطالعه فرایند کلر آلکالی تهیة آزمایشگاهی پوششهای کاتدی فعال بر پایة نیکل جهت تولید هیدروژن در فرایند کلرآلکالی غشائی.
  تهیة غشاهای کامپوزیت چندلایه جهت سلهای غشائی کلر آلکالی از رزین بازیافتی غشاهای دورریز.
  بررسی فنی و اقتصادی روشهای استفاده ازهیدروژن آزادشده در واحدهای کلر آلکالی
  بررسی سینتیک واکنش آزادسازی گاز H2 بر روی کاتدهای فعال بر پایة نیکل در فرایند کلر الکالی.
  بررسی پایداری  RuO2 بر روی سطح کاتد های فعال ساخت کاتدهای حاوی نیکل رانی جهت استفاده در الکترولیز آب و آب نمک.
  راه اندازی سیستم کلر آلکالی پیشرفته (Advanced Chlor alkali)با استفاده از کاتدهای نفوذ گازی احیا اکسیژن.
  تاسیس وراه اندازی واحد کلرآلکالی آزمایشگاهی بعنوان اولین واحد تحقیقاتی به منظور بررسی های سینتیکی، ترمودینامیکی و بررسی عملکرد الکتروشیمیائی تجهیزات ساخته شده در سایر پروژه های کلر آلکالی از جمله پوششهای آند ،کاتد و غشاء.


 

2- زیرگروه پیل سوختی

با توجه به رویکرد روزافزون جهانی و همچنین در داخل کشور روی مقوله پیل سوختی و اهمییت موضوع برای صنعت پتروشیمی بدلیل مزایای این صنعت و سنخیت آن با صنعت پتروشیمی از جمله:

 • دسترسی آسان
 • تجدید پذیری
 • فاقد آلودگی زیست محیطی
 • انرژی بالا
 • قیمت پایین
 • ذخیره سازی آسان
 • جابجایی و حمل ونقل اقتصادی
 • سازگاری اجتماعی


فعالیت در این زمینه در شرکت پژوهش و فناوری و گروه پژوهشی فن آوری نوین آغاز گردید. پس از بازدیدهای صورت گرفته از شرکتهای فعال در این زمینه و بررسی کاربرد این مقوله در صنعت پتروشیمی اساسنامه پیل سوختی شامل موارد ذیل درجهت تحقق اهداف شرکت پژوهش وفناوری درراستای برنامه استراتژیک و ارتقاء دانش فنی در صنعت پتروشیمی  تعیین گردید.

دستاوردها

 • ایجاد آزمایشگاه پیل سوختی مجهز به تأسیسات ایمنی و دستگاه تست عملکرد سل
 • تهیه شناسنامه شرکتهای فعال خصوصی و دولتی در زمینه پیل سوختی بهمراه قابلیتها و تواناییها
 • انجام چندین پروژه در زمینه ساخت پیل سوختی با ظرفیتهای مختلف برای واحدهای تولیدی پتروشیمی (جاری)
 • انجام پروژه در زمینه پوشش دهی غشا فلمیون برای کاربرد پیل سوختی ( در مرحله تصویب)
 • انجام پروژه در زمینه ساخت الکترودهای پیل سوختی( در مرحله تصویب)

3- زیرگروه الکتروسنتز

با توجه به اهمیت توجه به مقوله های زیست محیطی در صنعت پتروشیمی ضرورت توجه به روشهای دوستدار محیط زیست بدور از استفاده از حلال و کاتالیست های سمی مورد اهمیت قرار گرفته است.  از آنجایی که الکترون ها یکی از اصلی ترین واکنشگرهای فرایندهای الکتروشیمیایی بوده و ذاتاً سازگار با محیط زیست هستند. بنابراین دور از انتظار نیست که در طی فرایندهای الکتروشیمیایی، محصولات جانبی آلاینده کمتری در مقایسه با فرایندهای شیمیایی تولید گردد.

دستاوردها

 • اجرای پروژه سنتز پروپیلن اکسید بروش الکتروسنتز
 • اجرای پروژه تولید گاز سنتز بروش الکتروریفرمینگ
 • طراحی و ساخت سیستم الکترودیالیز با کاربرد الکتروسنتز 


3-3-      آزمون‌ها و خدمات قابل ارائه

 • انجام کلیه خدمات اعم از مشاوره،  حمایت علمی و فنی و ساخت در زمینه ساخت سیستمهای آزمایشگاهی و پایلوت الکتروشیمی
 • ارائه دوره های آموزشی و کارگاهی در زمینه فرایندهای الکتروشیمی و بطور اخص کلرآلکالی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی در محل آزمایشگاه با استفاده از سیستم های آزمایشگاهی پیل سوختی، کلرآلکالی و الکترودیالیز


 

4-   تیم پژوهشی تحقیقات آب و پساب

امروزه یکی از مهمترین چالش‌هایی که هر صنعتی خواه ناخواه با آن روبرو خواهد بود، تأمین آب با کیفیت مطلوب و مدیریت پساب تولید شده است. صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که مصرف آب بسیار بالا و در نتیجه میزان تولید پساب بسیار زیادی دارد. پیچیدگی آلاینده‌های موجود در پساب‌های پتروشیمیایی مشکلات مربوط به آن را نیز پیچیده‌تر می‌کند؛ به‌نحوی که با گذشت زمان و سخت‌تر شدن استانداردهای زیست‌محیطی و توسعه فرایندهای جدید و تولید آلاینده‌های جدیدتر نیازمند فرایندهای جدیدتر و کارآمدتری برای تصفیه پساب خواهد بود. لذا وجود یک تیم پژوهشی به‌منظور مطالعه و تحقیق روی روش‌های تصفیه آب و پساب در صنعت پتروشیمی ضروری به‌نظر می‌رسد. گروه پژوهشی فناوری‌های نوین برای انجام پژوهش‌های موردنیاز در حوزه روش‌های نوین تصفیه آب و پساب، اقدام به ایجاد تیمی از افراد صاحب تخصص‌های لازم در این زمینه نمود تا با طراحی و ساخت ستاپ‌ها و پایلوت‌های مربوطه و مطالعه و تحقیق بر روی روش‌های نوین تصفیه آب و پساب‌های صنعت پتروشیمی راه‌حل‌های مناسب و عملی برای کاهش بار آلودگی در پساب‌ها و تصفیه کم‌هزینه‌تر آب خام ورودی به این صنعت ارائه دهد.

 4-1-     اهداف کلی:

 • توسعه دانش فنی مربوط به فناوری‌های نوین در جهت تصفیه آب و پساب صنایع پتروشیمی
 • مطالعه و بررسی جامع روش‌های جدید و مرسوم تصفیه آب و پساب با هدف شناخت و معرفی روش‌های کاراتر
 • شناسایی مشکلات سیستم‌های تصفیه در شرکت‌های پتروشیمی به منظور تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی
 • ایجاد پیوند با سایر تیم‌های پژوهشی گروه از جمله تیم غشا و فرایندهای غشایی و تیم زیست‌فناوری و فرایندهای زیستی


4-2-    اولویت‌ها:

 • ایجاد آزمایشگاه تصفیه آب و پساب و تجهیز آن با پیشرفته‌ترین امکانات
 • طراحی و ساخت ستاپ‌ها و پایلوت‌های مورد نیاز در حوزه تصفیه آب و پساب
 • آموزش افراد به منظور افزایش توانمندی‌های ایشان
 • تحقیق و بررسی روش‌های جدید در تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن
 • تحقیق و توسعه دانش فنی روش‌های نوین انعقاد الکتریکی
 • تحقیق و توسعه دانش فنی روش‌های نوین اکسیداسیون پیشرفته
 • بررسی امکان تلفیق روش‌های اکسیداسیون پیشرفته / انعقاد الکتریکی با دیگر روش‌ها به طور مثال فرایندهای غشایی و زیستی


4-3-    تجهیزات و امکانات

آزمایشگاه

با تشکیل تیم IWWT-R&T، آزمایشگاه تصفیه آب و پساب با تجهیز به امکانات مناسب در مرکز تهران ایجاد شد. این مرکز در آینده نزدیک قادر خواهد بود تا خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز را برای پروژه‌های تحقیقاتی این حوزه تامین نماید.

ستاپ‌ها و پایلوت‌ها

به منظور نیل به اهداف تیم IWWT-R&T برنامه‌ی مدونی در طراحی و ساخت ستاپ‌ها و پایلوت‌های تصفیه آب و فاضلاب دارد. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ستاپ تصفیه الکتروشیمیایی
 • ستاپ تصفیه اکسایش پیشرفته
 • ستاپ تصفیه بیولوژیک هوازی
 • ستاپ تصفیه بیولوژیک بی‌هوازی


پایلوت‌ها پس از راه‌اندازی موفقیت‌آمیز ستاپ‌ها در دستورکار قرار خواهند گرفت. از میان ستاپ‌های نام‌برده در بالا، ستاپ تصفیه الکتروشیمیایی طراحی شده و در حال حاضر در دست ساخت است. در این ستاپ امکان مطالعه و بررسی روش‌های متفاوت الکتروشیمیایی وجود دارد. از جمله روش‌های تصفیه قابل انجام در ستاپ یاد شده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • انعقاد شیمیایی
 • انعقاد الکتریکی
 • شناور سازی الکتریکی
 • انعقاد- شناوری سازی الکتریکی
 • فنتون شیمیایی
 • فنتون الکتروشیمیایی
 • اکسیداسیون الکتریکی
 • روش‌های تلفیقی با روش الکتریکی


4-4-      آزمایشگاه تصفیه آب و پساب

پس از تشکیل تیم IWWT-R&T، آزمایشگاه تصفیه آب و پساب مجهز به امکانات روز دنیا با هدف ارائه خدمات پژوهشی به صنایع پتروشیمی و سایر بخش‌های صنعت نفت و گاز در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران ایجاد شد. این آزمایشگاه در آینده نزدیک قادر خواهد بود تا خدمات گسترده آزمایشگاهی مورد نیاز را برای پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی و کاربردی در اختیار متقاضیان قرار دهد. تا پاسخ‌گوی نیازمندی‌های پژوهشی صنعت در این زمینه باشد. لیست تجهیزات و خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه در ادامه شرح داده شده است:

4-4-1.    فهرست تجهیزات

 • ستاپ تصفیه چند منظوره تصفیه شیمیایی و الکتروشیمیایی
 • HPLC
 • pH متر به صورت پرتابل و رومیزی
 • Turbid meter به صورت پرتابل و رومیزی
 • Do meter به صورت پرتابل و رومیزی
 • Conduct meter به صورت پرتابل و رومیزی
 • BOD انکوباتور
 • کوره COD
 • سانتریفوژ 15000 دور
 • قیف سنجش میزان لجن
 • جارتست
 • ترازوی چهار رقم اعشار
 • هات پلیت استیرر
 • اتوکلاو
 • کوره
 • اسپکتروفتومتر HACK
 • یخچال- فریزر (20- درجه)
 • میکروپیپت (سمپلر 5/0 میکرولیتر تا 1 میلی‌لیتر)
 • حمام آب
 • دستگاه آب مقطر (Deionizer)
 • پمپ خلا


4-4-2.    آزمون‌ها و خدمات قابل ارائه

 • سنجش اسیدیته
 • سنجش کدورت
 • سنجش هدایت الکتریکی
 • میزان اکسیژن محلول درون آب
 • سنجش BOD
 • سنجش COD
 • سنجش ترکیبات موجود در جریان آب توسط کروماتوگرافی فاز مایع
 • میزان لجن جریان
 • طیف سنجی نوری
 • جداسازی ذرات با سانتریفیوژ
 • سنجش ترکیبات منعقدکننده
 • آزمون‌های انعقاد شیمیایی و الکتریکی
 • آزمون‌های فنتون شیمیایی و الکتریکی


5-    تیم پژوهشی زیست‌فناوری

گروه پژوهشی فناوری‌های نوین با هدف توسعه دانش فنی استفاده از فناوری‌های نوین (از جمله زیست‌فناوری) در صنعت پتروشیمی اقدام به ایجاد مرکز زیست‌فناوری و تیم پژوهشی زیست‌فناوری برای پژوهش در زمینه فرایندها و فناوری‌های زیستی مورد استفاده در صنعت پتروشیمی نموده است. این تیم با برخورداری از آزمایشگاه مجهز علاوه بر فعالیت در زمینه پژوهش‌های خاص زیست‌فناوری، با سایر گروه‌های پژوهشی شرکت از جمله تیم پژوهشی غشا و فرایندهای غشایی، تیم پژوهشی تصفیه آب و پساب و در آینده نزدیک، مراکز پژوهشی خارج سازمانی نیز همکاری‌هایی خواهد داشت. ایجاد زیرساخت لازم برای فعالیت‌ها و پژوهش‌های آینده مجتمع‌های پتروشیمی در حوزه زیست‌فناوری با ایجاد این تیم پژوهشی امکان‌پذیر خواهد شد. این مجموعه با برخورداری از بانک میکروبی خاص صنعت پتروشیمی، یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای فعالیت در این حوزه را که شامل میکروارگانیسم‌های بومی و تخصصی با قابلیت‌های ویژه می‌شود، در اختیار صنعت پتروشیمی قرار خواهد داد.

5-1-     اهداف کلی

 • ایجاد زیرساخت لازم برای پژوهش و توسعه دانش فنی در حوزه زیست‌فناوری در صنعت پتروشیمی
 • اجرای پروژه‌های موردنیاز مجتمع‌ها در حوزه زیست‌فناوری
 • امکان‌سنجی رفع آلاینده‌های زیست‌محیطی مختلف با روش‌های زیستی
 • همکاری با سایر تیم‌های پژوهشی از جمله تیم غشا و فرایندهای غشایی و تیم تصفیه آب و پساب برای توسعه مشترک فناوری
 • زمینه‌سازی برای افزایش تنوع محصولات صنعت پتروشیمی کشور


5-2-     اولویت‌ها

 • ایجاد بانک میکروبی
 • رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی آب و خاک با استفاده از فناوری‌های زیست‌پالایی و گیاه‌پالایی
 • طراحی و ساخت ستاپ و پایلوت تصفیه زیستی پساب
 • همکاری با تیم غشا و فرایندهای غشایی برای پژوهش و توسعه در حوزه بیوراکتورهای غشایی
 • شناخت و مدیریت بیوفولینگ غشاها، لوله‌ها و سطوح مختلف
 • مدیریت خوردگی‌های زیستی
 • جذب زیستی و بازیافت فلزت سنگین گرانبها از رسوبات و لجن‌های کاتالیستی
 • تولید محصولات جدید مانند پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در مقیاس نیمه‌صنعتی


5-3-     تجهیزات و امکانات

تیم پژوهشی زیست‌فناوری خدمات پژوهشی خود را با اتکا به آزمایشگاه مجهز زیست‌فناوری که در ساختمان مرکز تهران ایجاد نموده‌است ارائه خواهد داد.

5-4-      آزمایشگاه زیست‌فناوری

با توجه به اهمیت زیست‌فناوری در حوزه صنایع وابسته به نفت از یک سو و مغفول ماندن آن در این صنایع از سوی دیگر، لازم است تا مراکز پژوهشی خاص زیست‌فناوری نیز در این صنایع ایجاد شوند. آزمایشگاه زیست‌فناوری با هدف ارائه خدمات پژوهشی به صنایع پتروشیمی و در ادامه سایر بخش‌های صنعت نفت و گاز ایجاد شده است تا پاسخ‌گوی نیازمندی‌های پژوهشی صنعت در این زمینه باشد. حوزه‌هایی مانند رفع آلاینده‌های زیست‌محیطی، تولید محصولات سازگار با محیط‌زیست، بازیافت آلاینده‌های زیست‌محیطی با ارزش، حفاظت از خوردگی و ارتقای کیفیت نفت، برش‌های نفتی و گاز از جمله حوزه‌هایی هستند که از خدمات این آزمایشگاه برای اجرای پروژه‌های پژوهشی و کاربردی بهره‌مند خواهند شد.

5-4-1.    آزمون‌ها و خدمات قابل ارائه

 • تعیین کمی و کیفی میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه‌های زیستی
 • پایش زیست محیطی
 • شمارش تعداد کلی میکروارگانیسم‌های هوازی موجود در نمونه بر روی محیط کشت
 • شمارش تعداد کلی میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی موجود در نمونه بر روی محیط کشت
 • شمارش تعداد کلی قارچ‌های موجود در نمونه بر روی محیط کشت
 • تشخیص گونه‌های باکتریایی بر اساس تعیین توالی  16S rDNA و 23S rDNA
 • تشخیص زیر گونه‌های باکتریایی
 • نگهداری طولانی مدت میکروارگانیسم‌ها و لیوفیلیزاسیون
 • ارزیابی شاخص‌های زیستی
 • تعیین آلودگی‌های بیولوژیکی
 • آزمون سترونی
 • فرمانتاسیون
 • بیان و تخلیص پروتئین‏ها
 • شناسایی و تشخیص پروتئین‏ها با استفاده از تکنیک‏های الکتروفورز و بلاتینگ
 • تعیین خصوصیت بیوشیمیایی و ترمودینامیکی آنزیم‏ها
 • مطالعات ساختاری پروتئین‏ها
 • مهندسی پروتئین


5-4-2.    فهرست تجهیزات

 • شیکر انکوباتور یخچال‌دار
 • انکوباتور یخچال‌دار ساده
 • آون فن‌دار
 • فریز درایر 16 Kg
 • حمام سیرکولاتور یخچال‌دار
 • الکتروفورز
 • PCR
 • Real-Time PCR
 • فرمانتور
 • میکروسکوپ نوری
 • اولترا فریزر 80- درجه
 • سانتریفوژ یخچال‌دار 15000 دور
 • pHمتر سه‌رقم اعشار
 • ترازوی چهار رقم اعشار
 • هات پلیت استیرر
 • جارتست
 • کلونی کانتر
 • اتوکلاو
 • سیستم ایجاد شرایط بی‌هوازی
 • شیکر اوربیتال رومیزی
 • انکوباتور رطوبت‌ساز
 • سیستم ژل داک
 • اسپکتروفتومتر دابل بیم
 • FPLC
 • یخ‌ساز پودری
 • یخچال-فریزر (20- درجه)
 • میکروپیپت (سمپلر 5/0 میکرولیتر تا 1 میلی‌لیتر)

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۳۵
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۴۷