English | فارسی
  
 مرکز تهران 

moarefiTehran.Eng.site  

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی شامل سه مرکز تهران ، اراک و منطقه ویژه ماهشهر است . مرکز تهران در راستای توسعه دانش فنی و محصولاتی که در اولویت می باشند مسئولیت اجرای پروژه های بنیادین را بر عهده دارد . این مرکز دربرگیرنده گروه های پژوهشی پلیمری ،فناوری های فرایندی ، فنی ، کاتالیست ، فناوری های نوین ،فناوری های شیمیایی و توسعه محصول و همچنین بخش مهندسی و توسعه است.

گروه پژوهش های فنی شامل تیمهای پژوهشی خوردگی ، برق و ابزار دقیق ، انرژی و مکانیک است و تمرکز اصلی آن بر پروژه هایی مطابق با نیاز و درخواست مجتمع هاست. گروه پژوهشی پلیمر پروژه های بنیادین در زمینه پلیمر و بطور خاص فرایند های پلی الفین و کاتالیست های زیگلر – ناتا را در برنامه خود دنبال می کند. فعالیت های گروه فناوری های شیمیایی و توسعه محصول شامل ارائه خدمات به مشتریان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، تهیه اطلاعات فنی ، رضایت مشتری و توسعه کاربردهای محصولات پتروشیمی است. گروه پژوهشی فناوری های فرایندی عمدتا" پروژه هایی در راستای تدوین دانش فنی الفین، DME ، PDH،PVM وEO ،آمونیاک، اسید استیک و... را در دست انجام دارد و در کنار آن حل مشکلات فرایندی مجتمع ها نیز از برنامه های این گروه است .

با بهره مندی از تخصص پژوهشگران و تجربه و پتانسیل نیروهای فعال ، گروه مهندسی و توسعه مسئولیت طراحی ، ساخت و راه اندازی Set up ها و پایلوت ها و تهیه بسته مهندسی پایه برای دانشهای فنی کسب شده را بر عهده دارد که می توانند در کارهای تحقیقاتی شرکت پژوهش و فناوری و همچنین سایر مراکز دانشگاهی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرند و به لحاظ کیفیت در سطح استانداردهای بین المللی می باشند. گروه پژوهش های کاتالیستی با انجام تحققیقات گسترده بر روی کاتالیست های مختلف صنعت پتروشیمی از جمله PVM ، دی هادروژناسیون ، متانول و ... از گروه های این مرکز است.

گروه فناوری های نوین بر روی پروژه های غشایی ،نانو و زیست فناوری با ایجاد زیرساخت های لازم پروژه های گسترده ای را در برنامه کاری خود دارند. این مرکز دارای 10 آزمایشگاه مجهز و منحصر بفرد است که از جمله آزمایشگاههای مرجع در سطح کشور می باشد. با توجه به قرار گرفتن این مرکز در تهران و نزدیکی به دانشگاهها و مراکز مهم تحقیقاتی ، بهره مندی از نیروهای مجرب و دسترسی به تجهیزات بروز پژوهشی با سهولت بیشتری امکان پذیر است. تلاشهای خستگی ناپذیر نیروهای مرکز از یک سو و پتانسیل نرم افزاری و سخت افزاری شرکت از سوی دیگر نوید بخش آینده ای روشن برای این مرکز در سطح منطقه و بین الملل است.  


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۴۴
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۷