English | فارسی
  
» مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی » برنامه ریزی و کنترل » فناوری اطلاعات و ارتباطات
 فناوری اطلاعات و ارتباطات  

نو پا بودن صنعت فناوری اطلاعات در ایران و وجود پتانسیل بسیار بالا از متخصصان و همچنین سازمانها و موسسات بزرگ اقتصادی در کشور زمینه مناسبی را برای توجه جدی به توسعه تخصص ها و زیرساختهای فناوری اطلاعات فراهم کرده است. با توجه به این موضوع که امروزه سلامت و رشد اقتصادی ملت ها ارتباط مستقیمی با سطح مهارتهای آنها در فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد، لذا به جاست که با گسترش بستر های علمی و تحقیقاتی زمینه های فکری و فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات را فراهم کنیم. توسعه زیر ساختهای فناوری اطلاعات امری است که به مرور به وقوع خواهد پیوست و در این میان مسائلی چون توسعه آموزشی وتوسعه فرهنگی که هر دو از لوازم جوامع دانش مدار هستند جای توجه و تعمق بسیار دارند. فناوری اطلاعات به عنوان دانش و به عنوان صنعت از درجه کار آفرینی بالایی برخوردار است و در نتیجه بهره گیری مناسب و توسعه مدیریت شده آن در ایران می تواند اثرات سودمندی در پیکره اقتصادی کشور ما داشته باشد.

 

 سامانه ها 
  
بهمن ۱۳۹۵
January - February 2017
شیدسچپج
۱
 20 
۲
 21 
۳
 22 
۴
 23 
۵
 24 
۶
 25 
۷
 26 
۸
 27 
۹
 28 
۱۰
 29 
۱۱
 30 
۱۲
 31 
۱۳
 01 
۱۴
 02 
۱۵
 03 
۱۶
 04 
۱۷
 05 
۱۸
 06 
۱۹
 07 
۲۰
 08 
۲۱
 09 
۲۲
 10 
۲۳
 11 
۲۴
 12 
۲۵
 13 
۲۶
 14 
۲۷
 15 
۲۸
 16 
۲۹
 17 
۳۰
 18 
 جستجو آنلاین کامپیوتر شما 
جمعه، ۱ بهمن ۱۳۹۵, ۱۷:۲۶