English | فارسی
  
 مرکز اسناد، مدارک و منابع علمی و فنی 

آرشیو اسناد فنی شرکت محل نگهداری، طبقه بندی، کنترل، دسترسی و بازیابی اسناد و مدارک با ارزش شرکت از قبیل گزارشات و مستندات پایانی پروژه های خاتمه یافته، اسناد فنی و مهندسی پایلوتها و پروژه های طراحی و مهندسی (ساخت و اجرا)، کاتالوگهای فنی تجهیزات و گزارشات ماموریتهای خارج از کشور پژوهشگران، قراردادهای خرید و فروش دانش فنی است. ضمنا علاوه موارد فوق از وظایف مهم این بخش کنترل و انطباق مستندات پایانی کلیه پروژه های خاتمه یافته با الزامات مصوب شرکت در فاز پایانی اجرای پروژه ها است.

هر یک از مراکز پژوهش و فناوری شرکت دارای آرشیو اسناد فنی خاص خود آن مرکز هستند، اما همیشه یک نسخه از اسناد پروژه های مهندسی موجود در مراکز اراک و ماهشهر در آرشیو مرکز تهران نیز نگهداری می شود.

 

مرکز اسناد 1  مرکز اسناد 2

در این بخش فعالیت های زیر انجام می شود :

         سازمان دهی و تمرکز مستندات پایانی و اسناد فنی-مهندسی پروژه ها، قراردادها و کاتالوگ های فنی تجهیزات شرکت

         استقرار سامانه مدیریت اسناد در مراکز سه گانه شرکت جهت مدیریت، نظارت و کنترل دسترسی به اطلاعات و مستندات فنی منتجه از پروژه های پژوهش و فناوری شرکت

         فراهم نمودن شرایط دسترسی پژوهشگران به دستاوردهای پروژه های پژوهش و فناوری و اشتراک گذاری دانش های حاصله در شرکت

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۱:۲۶
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۹