English | فارسی
  
 معرفی امور مستندسازی و مالکیت فکری 

نظر به اینکه دستاوردهای اصلی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از جنس فناوری هستند، مستندسازی، حفاظت و صیانت علمی و دقیق از این دستاوردها مبنای هرگونه حرکت بعدی در حوزه تجاری سازی و کسب درآمد از فناوری خواهد بود. در این راستا، امور مستندسازی و مالکیت فکری، به منظور جمع آوری، تدوین و مستندسازی اطلاعات و دستاوردهای پژوهشی، حفاظت از حقوق مالکیت فکری شرکت، ارائه مشاوره در امور مالکیت فکری به متقاضیان، مشارکت در بهره‌برداری از نتایج پروژه‌های تحقیقاتی، ثبت، بایگانی، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات و نیز اطلاع رسانی در زمینه آخرین دستاوردها در این شرکت بنیان نهاده شده است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ۱۲:۴۳
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۳۳