English | فارسی
  
 ارزش های بنیادین شرکت 

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان متولی بومی‌سازی دانشهای فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی،اصول زیر را به عنوان ارزشهای بنیادین خود می‌داند:

o  حفظ ارزشهای اخلاقی، دینی و کرامات انسانی

o  صداقت و شفافیت در ارائه

o  رعایت حقوق معنوی دیگران

o   مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

o  مشارکت عمومی

o  پاسخگویی و احترام برای ذینفعان 

o  ارزش آفرینی

o  استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی

o  تقویت خلاقیت و نوآوری

o  بهبود مستمر

o  حفاظت از حقوق دارایی‌های فکری، خرد جمعی،خلاقیت و نوآوری


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۰۹
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۳