English | فارسی
  
 بیانیه مأموریت شرکت 

شرکت پژوهش و فناوری متولی پژوهش و تولید فناوری در تمامی زمینه‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی می‌باشد و مأموریت‌های شرکت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر می‌باشد:

o       ایجاد استقلال و امنیت دانشی و فناوری برای صنعت پتروشیمی

o       ایجاد ثروت از طریق انجام پژوهش و تولید دانش و فناوری

o       انجام پژوهش در زمینه فرآیندهای تولید محصولات پتروشیمی و تبدیل پژوهش به فناوری و ارائه آن به مشتریان و ذینفعان

o       انجام پژوهش در زمینه کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی مصرفی در صنایع پتروشیمی و ارائه فناوری تولید این مواد به مشتریان و ذینفعان

o       انجام پژوهش در زمینه به روز رسانی فناوری‌های به کار رفته در واحدهای تولیدی پتروشیمی با هدف افزایش منافع اقتصادی و افزایش ایمنی و کاهش اثرات زیست محیطی

o       انجام پژوهش به منظور بهینه سازی فرآیندهای تولیدی و رفع موانع تولید

o       انجام پژوهش در مسیر دانش‌های نوین و مرزهای دانش


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۱۱
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۷