English | فارسی
  
 اهداف کلان شرکت 

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تکیه بر توانمندی کشور و دانش بومی، برنامه راهبردی تدوین شده خود را با هدف خلق دانش‌های فنی مورد نیاز صنایع پتروشیمی، بهینهسازی فرآیندهای تولید و به روز نمودن فناوری‌های واحد‌‌های تولیدی تدوین نموده و در این مسیر تاکید بر مشتری محوری و سودآوری کلی برنامه‌ها برای ذینفعان و صاحبان سهام دارد. در این راستا اهداف کلان شرکت را در پنج حوزه به شرح زیر تعریف می‌نماید:

·         تدوین دانش‌های فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی

o        تدوین دانش‌های فنی تولید محصلات پتروشیمی

o        تدوین دانش فنی تولید کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی

o        تدوین دانش فنی مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت پتروشیمی

o        تدوین دانش مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی 

·         بهینه سازی و رفع مشکلات فرآیندهای واحدهای تولیدی

·         بهبود دانش‌های موجود و گسترش مرزهای دانش

·         توسعه دانش فنی‌

o        توسعه محصول وکاربرد

o        توسعه فناوری

·         تجاری سازی دانش‌های فنی شرکت


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۰۸
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۳۶