English | فارسی
  
  
عناوین پروژه های حمایتی و پایان نامه های دانشجویی سال 1395 (فرایندهای مورد نظر جهت حمایت)

1- کاتالیست و فرآیند تولید متانول
2- کاتالیست و فرآیند تولید آمونیاک
3- کاتالیست و فرآیند تولید پلی‌اتیلن سنگین LLDPE, LDPE, HDPE
4- کاتالیست و فرآیند تولید پلی‌پروپیلن
5- کاتالیست و فرآیندهای تولیدپروپیلن
6- فرآیند و کاتالیست و جاذب مصرفی در واحدهای الفین
7- فرآیند تولید مواد شیمیایی فنل، استون، آدپیک اسید، کاپرولاکتام و هگزامتیلن دی‌آمین، متیل‌متاکریلات، اکسو‌الکل‌ها، سیکلوهگزان، پارازایلین  
8- فرآیند و کاتالیست‌های تولید الیگومرهای اتیلن
9- فرآیند و کاتالیست‌های تولید EPDM
10- غشا‍‌‍ء و فرآیندهای غشائی شیرین‌سازی آب و جداسازی گازهای مخلوط مرتبط با پتروشیمی
11- فرآیند تولید پلی‌ال‌های
12- فرآیند تولید اپوکسی
13- فرآیند تولید پلی‌وینیل الکل
14- فرآیند تولید پلی‌استال
15- فرآیند و کاتالیست‌های مصرفی در تولید PVC
16-فرآیند پلی‌متیل متاکریلات
17- فرآیندهای تصفیه پساب‌های پتروشیمی
18- بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیندهای پتروشیمی

تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ۰۹:۲۷
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۱۸