English | فارسی
  
 اخبار 
برنده دوم جایزه نهمین جشنواره جوان خوارزمی (25 آذرماه 86)
عنوان پروژه: تهیه کاتالیزور کروم بر پایه سیلیکا برای تهیه پلی اتیلن، شماره شناسایی: 85003، مشخصات مجری و همکاران پروژه: آقای دکتر علی رمضانی و دانشجوی دورة دکتری آقای ابراهیم احمدی از دانشگاه زنجان،این پروژه در گروه پژوهش‌های پلیمری و در مرکز پژوهش تهران شرکت پژوهش و فناوری اجرا گردیده است.

خلاصه پروژه: کاتالیست‌های کرومیوم یا کاتالیست‌های فیلیپس، ماده نگهداری اکسیدی با محلول نمک کرومیوم (III) به صورت سوسپانسیون در می‌آید. محلول سوسپانسیون حرارت داده می‌شود تا حلال به طور کامل خارج گردیده و سپس جامد حاصل در اتمسفر حاوی اکسیژن در دمای بالاتر از 300 درجه سانتیگراد کلسینه می‌شود تا کاتالیزور فعال شود. هموپلیمر پلی اتیلن در راکتور بوچی در محدوده فشار bar 1-35 و دمای 112-80 درجه سانتی گراد در حضور کاتالیست فعال شده، تولید می شود.

۲۵ آذر ۱۳۸۶ ۰۹:۵۹
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۳۴