English | فارسی
  
 شرح فرایند پایلوت VAM 

 

فرآیند مورد نظر برای تولید مونومر استات وینیل (VAM) بر اساس واکنش فاز گازی اتیلن ، اسید استیک و اکسیژن در حضور کاتالیست پایه پالادیوم  بر روی سیلیکا و درون رآکتور تیوبی با بستر ثابت طراحی شده است. در ابتدا مخلوطی اشباع از اسید استیک و اتیلن مهیا شده و سپس با اکسیژن مخلوط و وارد راکتور می گردد. جریان خروجی از راکتور طی دو مرحله با آب و اسید شسته شده تا VAM و سایر مایعات را از فاز گازی که اتیلن برگشتی می باشد  جدا نماید. محصولات مایع جمع آوری شده به بخش جداسازی وارد شده که در این بخش یک ستون آزوتروپیک برای بازیافت اسید استیک از محصولات و انتقال آن به بخش سنتز، یک ستون جهت جداسازی VAM و آب از محصولات آلی سبک و نهایتاً یک ستون هم جهت خالص سازی VAM وجود دارد.

 

پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۳۶