English | فارسی
  
 شرح فرایند پایلوت پلی‌اتیلن‌ترفتالات 

پایلوت پلی‌اتیلن ترفتالات

 

شرح فرایند (بخش پلیمریزاسیون):

این بخش یک واحد ناپیوسته می باشد، که بــرای تـــولید پلی‌اتیلن ترفتالات طراحی شده  و می توان بر اساس افزودنیهای مختلف به پلیمر PET، گریدهای بطری، الیاف و فیلم را تولید کرد.

در این فرآیند ابتدا اسید ترفتالیک خالص با اتیلن‌گلیکول در دمای oC260-240 و فشار   bar5/2 واکنش داده و منومر بیس هیدروکسی ‌اتیل ترفتالات تولید می گردد. در طول این مرحله اتیلن گلیکول در یک برج تقطیر از آب جدا شده و به راکتور برگشت داده می شود و آب به عنوان محصول جانبی از واکنش جدا می گردد. در مرحله بعد منومر تولید شده از راکتور استریفیکاسیون به راکتور پلیمریزاسیون منتقل شده و در دمای oC275 و فشار  mbar1 به پلیمر تبدیل می‌گردد. در این مرحله از واکنش زنجیره های پلیمری با یکدیگر و افزایش جرم مولکولی اتیلن گلیکول تولید می شود که به منظور جلوگیری از واکنش برگشت، اتیلن گلیکول تولید شده تحت خلاء شدید از محیط واکنش خارج می گردد. در پایان واکنش، مذاب پلیمر تولید شده بصورت رشته هایی از حوضچه آب سرد عبور داده شده و پس از جامد شدن به شکل چیپس خرد می گردند.       

 

 

شرح فرایند (بخش پلیمریزاسیون در حالت جامد ((SSP):

در برخی گریدها نظیر بطری به سبب رخ دادن واکنشهای جانبی و تخریب پلیمر، دستیابی به جرم مولکولی بالا در واکنش پلیمریزاسیون حالت مذاب امکان پذیر نمی باشد. لذا در این فرآیند که بصورت پیوسته انجام می گردد در حالت جامد ویسکوزیته ذاتی چیپسهای پلی اتیلن ترفتالات از 63/0 به 8/0 افزایش می یابد. در ابتدا چیپسهای آمورف پلی اتیلن ترفتالات وارد یک خشک کن شده و توسط هوای گرم  در دمای oC170 خشک شده و بصورت کریستال در می آیند. سپس چیپسها وارد راکتور SSP شده و توسط نیتروژن داغ  در دمای oC200 پلیمریزاسیون در حالت جامد انجام می گردد. در نهایت چیپسها در یک کولر خنک شده و ذخیره می گردند.

 

 

شرح فرایند (بخش ریسندگی):

در این فرآیند از چیپسهای گرید الیاف پلی اتیلن ترفتالات، نخ پلی استر تولید می شود. در ابتدا رطوبت چیپسهای پلیمر در خشک کن گرفته شده و سپس در دستگاه اکسترودر ذوب می گردند. در ادامه مذاب پلیمر پس از عبور از فیلتر و افزایش فشار لازم، جهت تولید نخ به اسپین پکها وارد می گردد. الیاف خروجی از اسپین پکها در مجاورت هوا با شرایط ثابت دما و جریان خنک می شود و در مرحله آخر توسط دستگاه Winder کشش و پیچش لازم به نخها داده شده و به دور بوبین پیچیده می شوند.

 

پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۱