کارکنان - مشاهده مشخصات

عبدالحمید عبائیان
پژوهشهای فنی - سرپرست پژوهش های فنی

MasterOfScience

44580100-4202

639170

تجربیات در صنعت نفت:

  راه اندازی واحد های عملیاتی

کنترل وبهره برداری از واحد های عملیاتی

شستشوی شیمیائی دستگاهها

 کالیبراسیون مخازن و ظروف مواد شیمیائی

طراحی سیستم انتقال بخار فشار بالاومتوسط و پایین

طراحی مبدل های حرارتی Shell&Tube 

تسلط و ارایه PFD وP&ID  جهت فرآیند های پتروشیمیائی         

طراحی و اجرای بیش از 200 تغییر فرآیندی در پتروشیمی خوزستان  شامل Piping-Detail Engineering-martial-PFD-P&IDو.....)

طراحی و اجرای پروژه (شامل گزارش کامل فرآیندی –  P&ID  وPFD  )جهت ساختن رزین مایع مخلوط با زایلن

 

تجریبات  کاری خارج از صنعت نفت:

مقالات:

بررسی استفاده از چیلر های جذبی بجای سیستم های سرد کننده کمپرسوری در شرکت های پتروشیمی

مدیریت انرزی

حذف استیلن از HCL  گازی جهت بالا بردن راندمان وسودهی واحد پلی وینیل کلراید پتروشیمی بندر امام خمینی

طراحی و اجرای پروژه آزمایشگاهی جایگزینی حلال زایلن به جای تولوئن در تولید اپوکسی رزین در پتروشیمی خوزستان

 

سمت ها:

پتروشیمی بندر امام

اپراتور سایت و اتاق کنترل وحد NF_CF

  - مسئول اتاق کنترل واحد NF  

- عضو تیم ستاد راه اندازی مجتمع  

- سرپرست بخش کنترل وبرنامه ریزی تولید مهندسی فرآیند

پتروشیمی خوزستان

رئیس اداره مهندسی فرآیند پتروشیمی خوزستان

شرکت پژوهش و فناوری

رئیس واحد های پیشتاز شرکت پژوهش و فناوری مرکز جنوب

پژوهش گر فنی  

ارسال ایمیل

ارسال پیام به عبدالحمید عبائیان