کارکنان - مشاهده مشخصات

پرویز شمس الهی
امور مالی - رئیس امور مالی

MasterOfScience

88043043

88043043

670321

تحصیلات:

  • لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:

  • حسابرس داخلی شرکت پتروشیمی خارک
  • سرپرست مالی آلامکر بوشهر
  • مسول حسابداری انبار و مسول بودجه پتروشیمی اراک
  • سرپرست مالی پتروشیمی جم
  • سرپرست مالی و اداری پتروشیمی دماوند و GTL
  • رئیس امور مالی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

کارهای پژوهشی :

  •  طراحی و پیاده سازی سیستم قیمت تمام شده برای پروژه های پژوهشی
  • طراحی حسابداری پیمانها در سیستم اتوماسیون مالی

ارسال ایمیل

ارسال پیام به پرویز شمس الهی