کارکنان - مشاهده مشخصات

یوسف محمدی
پژوهشهای نوین - رئیس پژوهشهای نوین

PhD

88039758-21-98+

88064261-21-98+

12345

تجربیات کاری در صنعت نفت : 

  • شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

  تجربیات کاری خارج از صنعت نفت :

  • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  • شرکت فناوری بن ی

مقالات :

  • بالغ بر 50 مقاله در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی

ارسال ایمیل

ارسال پیام به یوسف محمدی