پلی اتیلن سنگین

شرح: دانش فنی تولید ایرگانوکس 1010 و  1076

دستیابی به دانش فنی تولید ایرگانوکس 1010 و ایرگانوکس 1076 که به عنوان آنتی‌اکسیدان در اکثر پلیمرها بخصوص پلی‌الفین‌ها استفاده می‌شود. میزان مصرف این مواد در ایران حدود  3000 تن در سال می‌باشد و در 95 درصد گریدهای پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن تولیدی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. دو ماده مذکور در مقیاس آزمایشگاهی در مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری و در مقیاس پایلوت در مرکز اراک این شرکت با موفقیت تولید شده است.

از سه ماده اولیه اصلی در سنتز این ترکیبات دانش فنی تولید 2و6- دی ترشیو بوتیل فنول که در قیمت تمام شده این محصولات بیشترین اثر گذاری را دارد و در حال حاضر از خارج وارد می‌گردد در مقیاس آزمایشگاهی در شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی کسب شده است و دانش فنی تولید پنتااریتریتول در برنامه توسعه پتروشیمی قرار دارد .

در حال حاضر با در نظرگرفتن قیمت مواد اولیه و فرایند قیمت تمام شده محصول قابل مقایسه با محصولات خارجی می‌باشد و براورد اقتصادی آن در شرکت پژوهش و فناوری موجود می‌باشد و آماده واگذاری می‌باشد. در صورت اجرای موفقیت آمیز تولید 2و6- دی ترشیوبوتیل فنول در فاز  پایلوت، قیمت تمام شده محصول نسبت به محصول خارجی حدود 10 درصد پایینتر خواهد بود.

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۴