دانش فنی الفین

1-عنوان : دانش فنی الفین

2- مقدمه: دانشهای فنی تولید الفینهای سبک درجهان انگشت شمار می باشند. ازقبل از انقلاب اسلامی تا کنون کلیه دانشهای فنی موجود در جهان به جز یک دانش فنی(M.W. Kellogg ) خریداری وکلیه لایسنسها بجز یک دانش فنی (&Webster stone) که درحال راه اندازی است مابقی راه اندازی و در حال بهره برداری می باشند. کسب دانش فنی الفینها ازدوجنبه حائز اهمیت می باشد؛1- الفینهای سبک سنگ بنای اکثر صنایع پایین دست می باشد2- معدود بودن وانحصاری بودن این تکنولوژی باعث شده که هر وقت استکبار جهانی کشور مارا مورد تحریم قرار دهد از فروش تکنولوژی به کشور ممانعت بعمل آورد.

همانطور که گفته شد ترکیبات الفینی سبک مهمترین بخش صنعت پتروشیمی می باشند . دانش تولید این ترکیبات از روشهای مختلف(کاتالیزوری، ....) بسیار توسعه یافته ولی از لحاظ صرفه اقتصادی روش کراکینگ حرارتی تا کنون از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه ترین روش می باشد. کراکینگ حرارتی شامل پیرولیز یا شکست حرارتی هیدروکربنهای پارافینی از اتان تا ته ماند برجهای تقطیر پالایشگاه با کمک بخار آب ودر غیاب هوا می باشد.

محصولات حاصل از این فرایند عمدتا اتیلن ،پروپیلن ،بوتا دی ان و بنزین پیرولیز می باشند. وضعیت بازار جهانی با توجه به جایگزینی بسیاری از محصولات فلزی با پلیمر ( مثلا لوله های فلزی با لوله های پلی اتیلنی) روز به روز افزایش می یابد به طوری که در آخرین گزارشات فنی آمده است؛ شرکت اکسون موبیل امریکا در صدد است بزرگترین واحد الفین(با ظرفیت 1800000تن درسال) که مستقیما نفت خام را به اتیلن و سایر الفینها تبدیل می کند ، با کمک سابیک عربستان طراحی کند.این درحالی است که واحد های الفین موجود ظرفیتی کمتر از 1500000تن در سال دارند.

3- اهم فعالیتهای انجام شده در این زمینه:

همانطور که گفته شد اکثر دانشهای فنی تولید الفین به روش شکست حرارتی توسط دولت خریداری شده است،لذا شرکت پژوهش وفناوری علاوه بر انجام پروژه های فنی درزمینه رفع اشکال فرایندهای مذکور، جهت رسیدن به چگونگی رسیدن به دانش فنی ( know how)  اقدام به تعریف پروژه های مقایسه این تکنولوژیها با کمک دانشگاه وصنعت نموده است.

همچنین جهت ارائه خدمات به مجتمعهای پتروشیمی و در نهایت تدوین دانش فنی تولید الفینهای سبک با کمک دانشگاه تربیت مدرس اقدام به طراحی و ساخت یک پایلوت انعطاف پذیر (راکتور کوره ای) تولید الفینهای سبک از خوراکهای سبک نظیر گاز اتان تا ترکیبات سنگین (ته ماند برجهای تقطیر پالایشگاه) نمود.

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری :

طراحی و ساخت پایلوت راکتور کوره ای شکست حرارتی ترکیبات پارافینی به الفینهای سبک با ظرفیت 15 کیلو گرم در ساعت  نصب شده در شرکت پژوهش وفناوری مرکز منطقه ویژه بندرامام

4- دستاوردهای مهم شرکت در زمینه مورد بحث:

با تکمیل پایلوت  وتعریف پروژه های تحقیقاتی در زمینه طراحی نرم افزار شکست حرارتی با کمک نتایج حاصل از پایلوت وهمچنین know how حاصل از پروژه های فوق الذکر، میتوان واحد الفین ملی را طراحی نمود.

olefin