بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (مرکز تهران)

بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (مرکز تهران)
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهرانبازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
بازدید جناب آقای مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران
۱۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۹
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۸۰۷
کد خبر : ۱,۱۰۹

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید