صفحه نخست » تماس با ما » مرکز عسلویه

عسلویه

با توجه به مجتمعهای پژوهشی متعدد در منطقه ویژه اقتصادی پارس، تاسیس مرکز عسلویه این شرکت در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون اقداماتی در این راستا در دست اقدام است.