صفحه نخست » فناوری قابل عرضه » طرح های پیشنهادی » فناوری بازیابی رودیوم از کاتالیست مستعمل راکتور اکسو و ساخت کاتالیست روپک از رودیوم بازیابی شده

فناوری بازیابی رودیوم از کاتالیست مستعمل راکتور اکسو و ساخت کاتالیست روپک از رودیوم بازیابی شده

کاتالیست­ روپک یک ترکیب اورگانو متالیک ساخته شده از فلز گران قیمت رودیوم می باشد که بعنوان کاتالیست  در راکتور اکسوی واحد 2- اتیل هگزانول مجتمع پتروشیمی شازند شارژ شده که پس گذشت 5 سال از عملیات راکتور عملکرد کاتالیست افت نموده و لذا محتویات راکتور که حاوی مقدار قابل ملاحظه ای رودیوم می باشد بصورت کاتالیست مستعمل تخلیه شده و در انبار های پتروشیمی شازند جهت بازیافت فلز با ارزش رودیوم و ساخت مجدد کاتالیست روپک جدید نگهداری می­شود. در این راستا شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تکیه بر توان علمی و پژوهشی به فناوری بازیافت فلز با ارزش رودیوم از کاتالیست­ مستعمل با خلوص بالا دست یافته است و در اقدام بعدی از رودیوم بازیابی شده کاتالیست روپک جهت بکار گیری در راکتور اکسو در مقیاس نیمه صنعتی ساخته تولید نموده است . لذا با تکمیل این زنجیره شرکت پژوهش و فناوری توامندی  عرضه لیسانس این فناوری به شرکت­های توسعه دهنده جهت بازیافت رودیوم و ساخت کاتالیست روپک جهت عرضه مجدد به شرکت پتروشیمی شازند دارا می باشد.