صفحه نخست » فناوری قابل عرضه » طرح های پیشنهادی » فناوری تبدیل گاز طبیعی به متانول

با توجه به فراوانی گاز طبیعی در کشور و سختی صادرات گاز طبیعی از یک سو و لزوم ایجاد ارزش افزوده بالاتر از این نعمت خدادای، تبدیلات گاز طبیعی به محصولات پتروشیمیایی اهمیت دوچندانی پیدا نموده است.

یکی از ارزشمندترین محصولات این تبدیلات گازی، متانول است که به عنوان ماده اولیه بسیاری از صنایع میان دستی و پایین دستی مورد استفاده قرار می­گیرد. در همین راستا و به جهت تکمیل دانسته‌ها، دستیابی به فناوری بومی این محصول و نهایتا طراحی مهندسی پایه واحد تولید صنعتی متانول در کشور یکی از اولویت­های اصلی شرکت پژوهش و فناوری بوده است.