صفحه نخست » فناوری قابل عرضه » طرح های پیشنهادی » خالص سازی و بازیافت متیل دی اتانول آمین مستعمل

خالص سازی و بازیافت متیل دی اتانول آمین مستعمل

یکی از پدیده­های نامطلوب در صنایع گاز (پالایشگاه­های شیرین سازی گاز) و صنایع پتروشیمی (فرایندهای تولید اوره و آمونیاک) که به وفور دیده می­شود، مستعمل شدن آمین زودتر از مدت زمان در نظر گرفته شده به منظور بهر­ه­برداری می­باشد، که باعث افزایش هزینه­های جاری واحد شده و در نهایت کاهش IRR را به همراه دارد. آلوده شدن آمین ها از جمله متیل دی اتانول آمین MDEA در فرایند شیرینسازی، به برخی آلاینده های شیمیایی (اتیلن گلایکول MEG، آنتی فومها و هیدروکربنهای سنگین و روغنها) و نمکهای مقاوم حرارتی HSS)  و(HSAS   فاسد شدن آمین و ذرات و یون های فلزی که توسط کربن اکتیو قابل جذب شدن نیستند، باعث خوردگی تجهیزات، تعویض سریع فیلترها، ایجاد کف در برجهای جذب و ... میشود، که مشکلاتی را در فازهای مختلف پارس جنوبی ایجاد نموده است. ضمنا طبق دستورالعمل صاحب لیسانس، بایستی پس از مدتی آمین مستعمل با آمین جدید تعویض شود، که به دلیل قیمت بالای آن و مسائل تحریم، پالایشگاههای کشور درخصوص تعویض و جایگزینی آن با مشکلات عدیدهای روبرو هستند.

نظر به اینکه یکی از اهداف شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شناسایی و رفع مشکلات فرایندی مجتمعهای تولیدی و ارائه خدمات علمی و پژوهشی و فنی به آنهاست، این شرکت مبادرت به برنامه­ ریزی و اجرای پروژه­های هدفمند به منظور دستیابی به دانش فنی بازیابی آمین مستعمل نمود، به گونهای که فرایند طراحی شده این قابلیت را دارا است که آمین مستعمل را تبدیل به آمین با درجه خلوص بالای 99% نماید.