صفحه نخست » فناوری قابل عرضه » طرح های پیشنهادی » فناوری تولید کاتالیست فرآیند ریفورمینگ خشک

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست فرایند ریفورمینگ خشک

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست فرایند ریفورمینگ خشک

نیکل ارزان­ترین و شناخته شده‌ترین کاتالیست برای تولید گاز سنتز در روش ریفورمینگ است. کاتالیست­های مورد استفاده فرایند ریفرمینگ خشک، نیکل بر پایه اکسید منیزیم (Ni/MgO) است. به علت خصلت بازی بالای MgO میزان تشکیل کک که از عوامل اصلی غیر فعال شدن کاتالیست است پایین خواهد بود.

فرایند کالکور تکنولوژی تجاری شده ریفرمینگ خشک است که در آن گاز CO مورد نیاز به صورت On site برای مصارف CO با خلوص بالا استفاده می شود. مجتمع پتروشیمی خوزستان تولید کننده پلیمرهای مهندسی در ایران، جهت تولید فسژن (حد واسط مهم در تولید پلیمرها) گاز CO با خلوص بالا نیاز دارد، بدین منظور گاز طبیعی طی فرایند ریفرمینگ خشک و در حضور کاتالیست به گاز سنتز غنی از CO تبدیل می شود که پس از خالص سازی، CO خالص جهت واحد تولید فسژن ارسال می شود.

این کاتالیست تاکنون توسط شرکت صاحب لیسانس (شرکت کالوریک) واحد ریفورمر پتروشیمی خوزستان تهیه شده است. جهت نیل به خودکفایی و صرفه جویی اقتصادی و بهره­مندی از توان داخلی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بر اساس قرارداد فیمابین با پتروشیمی خوزستان اقدام به ساخت این کاتالیست در مقیاس آزمایشگاهی نمود که پس از حصول دانش فنی لازم تولید تجاری کاتالیست در شرکت پژوهش وفناوری بومی شده است .

این کاتالیست ترکیبی از اکسید منیزیم، اکسید نیکل و... می­باشد. پایه این کاتالیست با مخلوط مواد سازنده پایه و شکل دهی آن به دو فرم مورد نیاز کروی (1) و حلقه راشینگ (2) ساخته می­شود. جز فعال نیکل به روش تلقیح بر روی پایه نشانده می­شود. به لحاظ شکل و فرمولاسیون متفاوت این دو فرم حتی می توان آنها را به دو کاتالیست جداگانه طبقه­بندی نمود.

[if !vml]r                [if !vml]e

(1)                                                                                                           (2)

شکل 1- فرم کروی (1) و حلقوی راشینگ (2) کاتالیست ریفورمینگ خشک

مشخصات فنی محصول:

 مشخصات کاتالیست فرآیند ریفورمینگ خشک شرکت پژوهش و فناری به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول1- مشخصات محصول کاتالیست  فرایند ریفورمینگ خشک شرکت پژوهش و فناوری

COMPONENT

NiO-MgO- Al2O3

APPEARANCE

1)GREY-BLACK CYLINDER (1 hole with internal Diameter:9-11mm and 9 stria)

2) GREY-BLACK SPHERE (External Diameter:19-20mm)

DIAMETER

26-30 mm(Rashing ring Catalyst)

LENGTH

27-30mm(Rashing ring Catalyst)

MECANICAL STRENG

200kgf ( Sphere Catalyst)

150kgf (Rashing ring Catalyst)

PACKING DENSITY

0.9-1.2Kg/L

SURFACE AREA

4.8-6.4 m2/g

NiO CONTENT

7-10 (%W)

MgO CONTENT

80-90 (%W)

CaO, Al2O3, … CONTENT

balance

TEMPERATURE

750-1100

PRESSURE

1-2 Bar

SPACE VELOCITY

1000-30000 (h-1)