• مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز ماهشهر

 • مراسم معارفه رئیس مرکز ماهشهر

 • مراسم معارفه رئیس مرکز ماهشهر

 • مراسم معارفه رئیس مرکز ماهشهر

 • مراسم معارفه رئیس مرکز ماهشهر

 • مراسم معارفه رئیس مرکز ماهشهر

 • نخستین قرارداد تأمین کاتالیست تولید متانول میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی سبلان

 • نخستین قرارداد تأمین کاتالیست تولید متانول میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی سبلان

 • نخستین قرارداد تأمین کاتالیست تولید متانول میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی سبلان

 • بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی

 • بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی

 • بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی

 • بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی

 • دیدار نوروزی مدیرعامل محترم از مراکز

 • دیدار نوروزی مدیرعامل محترم از مراکز

 • دیدار نوروزی مدیرعامل محترم از مراکز

 • دیدار نوروزی مدیرعامل محترم از مراکز

 • دیدار نوروزی مدیرعامل محترم از مراکز

 • بازدید مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران

 • بازدید مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران

 • بازدید مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران

 • بازدید مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران

 • پتروشیمی شازند با برخورداری از دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اقدام به تولید صنعتی کاتالیست SAC500 وتزریق کاتالیست فوق به واحد صنعتی جهت تولید

Loading