پشتیبانی

چارت سازمانی واحد پشتیبانی :

-         واحد ستاد مدیریت که شامل : مدیر پشتیبانی، رئیس امور حقوقی و قراردادها، کارشناس ارشد امور حقوقی، رئیس فناوری اطلاعات و کارشتاس ارشد فناوری اطلاعات

-         امور اداری و آموزش

-         امور مالی

-         امور تدارکات

-         امور برنامه ریزی و کنترل


تاریخ بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۲۸