صفحه نخست » درباره ما » ساختار » سیاست گذاری و فناوری

ساختار سیاست گذاری

ساختار واحد سیاستگذاری و فناوری:

-         رئیس فناوری و سیاستگذاری

-         مسئول سیاستگذاری

-         مسئول فناوری پتروشیمی

-         مسئول بررسی های اقتصادی

-         مسئول طراحی سیستمها و ارزیابی پروژه ها


تاریخ بروزرسانی : ۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۸