شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تکیه بر توانمندی کشور و دانش بومی، برنامه راهبردی خود را با هدف خلق دانش‌های فنی مورد نیاز صنایع پتروشیمی، بهینه سازی فرآیند‌های تولیدی و به روز نمودن فناوری‌های واحد‌‌های تولیدی تدوین نموده و در این مسیر تاکید بر مشتری محوری و سودآوری کلی برنامه‌ها برای ذینفعان و صاحبان سهام دارد. در این راستا اهداف کلان شرکت را در پنج حوزه به شرح زیر تعریف می‌نماید:

·        تدوین دانش‌های فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی

o       تدوین دانش‌های فنی تولید محصولات پتروشیمی

o       تدوین دانش فنی تولید کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی

o       تدوین دانش فنی مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت پتروشیمی

o       تدوین دانش مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی 

·        بهینه سازی و رفع مشکلات فرآیندهای واحدهای تولیدی

·        بهبود دانش‌های موجود و گسترش مرزهای دانش

·        توسعه دانش فنی‌

o       توسعه محصول وکاربرد

o       توسعه فناوری

·        تجاری سازی دانش‌های فنی شرکت


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲