English | فارسی
  
 ساختار شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
شرکت پژوهش و فناوری دارای سه مرکز پژوهشی است که طور مستقیم با شرکت ارتباط داشته و از مراکز تابعه شرکت هستند:
 • مرکز منطقه ویژه اقتصادی بندر امام
  این مرکز جهت پژوهشهای کاربردی با استفاده تعدادی از واحدهای پیشتاز و پژوهشهای فنی، آغاز فعالیت کرده است.

   
 • مرکز اراک (پویش)
  در این مرکز علاوه بر طراحی و احداث 10 واحد پیشتاز تولید، تعداد زیادی واحدهای آزمایشگاهی و مقیاس کوچک پیش بینی شده است و مأموریت مرکز، پژوهشهای کاربردی است. ضمن اینکه بخش مهندسی پژوهش جهت تبدیل نتایج پژوهش به اسناد طراحی، در این مرکز مستقر می باشد.

   
 • مرکز تهران
  مأموریت اصلی این مرکز پژوهشهای بنیادی است و این مرکز بیشترین همکاری را با دانشگاهها و مرکز تحقیقاتی داشته و حمایت کننده اصلی از پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد است.


 • مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی

          به منظور حمایت علمی واحدهای تولیدی و انجام پژوهشهای اولویت دار مجتمع های پتروشیمی در هر یک از مجتمع ها یک مرکز تحقیق و توسعه ایجاد شده است که از نظر ستادی، هدایت برنامه‌ای، اعتبارات،نظارت و هماهنگی تحت مدریت شرکت پژوهش و فناوری و به لحاظ اجرایی تحت مدیریت مدیران عامل مربوط می باشند. این مراکز عبارتند از:
 

 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی اراک
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی ارومیه
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی اصفهان
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بندر امام
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی تبریز
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی خارک
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی خراسان
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی رازی
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی شیراز
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی امیرکبیر
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بوعلی
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی خوزستان
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی شهید تندگویان
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی مارون
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی جم
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی بیستون
 • مرکز تحقیق و توسعه پتروشیمی اسپک
این مراکز تلاش می‌کنند تا پروژه‌های پژوهشی اولویت‌دار و مورد نیاز مجتمع ها را در زمینه های افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش ضایعات و تولید محصولات متنوع حسب نیاز بازار شناسایی کرده و موارد بنیادی تر را به پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی واگذار نمایند و سایر موارد را
 اوقات شرعی امروز(به افق تهران) 
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  
rahim-moazenzadeh.swf--
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۳۹